BoW - OPIS, INSTALACJA, KONFIGURACJA KLIENTA

Bits on Wheels

Bit on Wheels jest klientem sieci BitTorrent napisanym wyłącznie na systemy Mac OS. Co ciekawe klient wyposażony jest w bardzo efektowną wizualizację 3D obrazującą proces pobierania poszczególnych fragmentów pliku. Jest rdzennym klientem nie bazującym na żadnym innym kodzie, napisanym od podstaw w języku obiektowym C oraz Cocoa. Jest obecnie programem typu freeware. Nie jest udostępniony kod źródłowy tego programu.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Poniżej prezentujemy główne okno programu:

Okno ze szczegółowymi informacjami na temat peerów:

Okno ze szczegółowymi informacjami o pobieranych częściach:

Okno z aktualnie pobieranymi torrentami:

Poniżej prezentujemy wizualizację pobierania torrenta w 3D: