DHT


DHT

DHT jest to skrót od angielskiego Distributed hash table co w tłumaczeniu na język polski oznacza Rozproszoną tablicę mieszającą. Jest to rozproszony system który stosuje się do przechowywania informacji o dużych ilościach danych. System DHT składa się z pewnej liczby stacji roboczych dzielących pomiędzy sobą zbiór kluczy. Ponadto stacje te posiadają możliwość wymiany informacji. Każda stacja jest w stanie przekazać porcję informacji innej stacji znając tylko i wyłącznie jej identyfikator (klucz) bądź zestaw kluczy. Gromadzenie informacji w systemie odbywa się na zasadzie podobnej do tablicy hashującej. Do każej zapisanej informacji przypisywana jest etykieta. Wszystkie stacje robocze znają funkcję bądź zestaw funkcji haszujących, które są używane przez sieć DHT. Funkcje haszujące zamieniają etykietę informacji na klucz bądź zestaw kluczy, czyli adres w sieci. W celu zapisania informacji w DHT stacja ma obowiązek przekazać informację do stacji roboczej, która identyfikuje się kluczem obliczonym przez funkcję haszującą. Informacja jest zapisywana na odpowiedniej stacji jako para (klucz, wartość). Każda stacja posiada dostęp do takiej informacji za pomocą klucza. Aby odczytać informację zapisaną w DHT należy obliczyć klucz i zażądać informacji od stacji identyfikującej się tym kluczem.

DHT znalazło zastosowanie głównie w przypadku sieci peer-to-peer. W takich sieciach Rozszerzona tablica mieszajaca stosowana jest w celu wyszukania komputera na którym znajduje się żądany plik. Przeszukiwanie odbyw się za pośrednictwem hashu. DHT jest właśnie stosowane w przypadku sieci BitTorrent.

Zalety DHT:

+ Dzięki zastosowaniu DHT nie trzeba przesyłać zapytania do wszystkich komputerów w sieci, wystarczy zajrzeć do tablicy haszującej. Oczywiście komputer udostępniający plik musi do niej najpierw wpisać hash udostępnianego pliku.
+ Możliwa jest wymiana plików bez pośrednictwa trackera lub gdy tracker jest niedostępny.

Wady DHT:

- Sieci DHT mogą być ze sobą niekompatybilne mimo używania tego samego protokołu do wymiany plików. Wynika to z możliwości używania różnych funkcji haszujących.
- Konieczność przechowywania DHT i dokonywania dodatkowych operacji na komputerze użytkownika klienta zwiększa obciążenie systemu.

na podstawie: wikipedia.pl