Konfiguracje

Zapewne zastanawiałeś się jak skonfigurować sowjego klienta tak aby pobierać jak najefektywniej, przy tym żeby np. niezawieszać swojego routhera ( zewzględu na przeciążenia jakie robi nasz klient BitTorrent) Czy w końcu co zrobić żeby ludzie odemnie ściągali, a mi ratio szybko narastało? Dużo problemów pojawia się w momencie gdy mamy łącza typu Chello,Neo,Emil które są łączami asymetrycznymi i wysyłanie poniekąd blokuje nam ściąganie, i w odwrotną stronę. Powinniśmy wtedy zastosować odpowiednią konfigurację.

Dla up: 384 kbit/s

Konfiguracja ta przeznaczona jest dla łaczy z uploadem 384 kbit/s, np Chello 2mbps/384kbps

Jeżeli posiadasz system Windows 98 lub Me ogranicz globalna liczbę połączeń do 256 a maksymalna ilość połączeń na torrent wylicz dzieląc 256 przez liczbe aktywnych torrentow. Poniższy tutorial został napisany pod systemy Windows 2000, NT 2003 oraz XP.

1. W Azureusie, w zakładce narzędzia -> konfiguracja -> transfer ustaw
- 38 kB/s jako globalna maksymalna prędkość wysyłania,
- 0 jako globalna prędkość pobierania,
- 4 jako domyślna maksymalna ilość połączeń wychodzących na torrent,
- 100 jako maksymalna ilość połączeń na torrent,
- 400 jako globalna ilość połączeń.

2. Zakładka kolejkowanie:
- 3 jako maksymalna liczba torrentów pobieranych jednocześnie,
- 4 jako liczba aktywnych torrentów.

3. W narzędzia -> konfiguracja -> serwer ustaw dowolny port z przedziału 50'000 - 60'000


Dla up: 512 kbit/s

Konfiguracja ta przeznczona jest dla łacz takich jak Emil Biznes 1MB/512 kbit/s, Chello 4mbps/512kbps.

Konfiguracja ta przeznaczona jest dla systemów Windows XP, NT, 2003

W przypadku Windows 98 lub Me liczba połączeń globalnych należy ograniczyć do 256

1. W Azureusie, w zakładce narzędzia -> konfiguracja -> transfer ustaw:

- 50 kB/s jako globalna maksymalna prędkość wysyłania,

- 0 jako globalna prędkość pobierania,

- 5 jako domyślna maksymalna ilość połączeń wychodzących na torrent,

- 100 jako maksymalna ilość połączeń na torrent,

- 500 jako globalna ilość połączeń.

2.W zakładka kolejkowanie natomiast:

- 3 jako maksymalna liczba torrentów pobieranych jednocześnie,

- 5 jako liczba aktywnych torrentów.

3. W narzędzia -> konfiguracja -> serwer ustaw dowolny port z przedziału 50'000 - 60'000

port 6xxx jest zły, niemoże być port z tego przedziału 6881-6889, są one umieszczane na czarnej liscie i blokowane przez wiele trackerów, których administratorzy chcą uniknąć niskich prędkości wysyłania plików.

4. Należy jeszcze wejść do zakładki "wtyczki"wybrać kreator instalacji, tam zaznaczasz "z listy sourceforge.net" i wybierasz wtyczke "safepeer" chroni przed błędnymi plikami które są potem odrzucane ( są one rozsyłane często przez MPAA i RIAA) dzięki czemu czas pobierania niebędzie wydłużał się. Poprostu nie są pobierane dzięki temu dane z IP znajdujących się na czarnej liście.

Dla up: 768 kbit/s

Konfiguracja ta przeznczona jest dla łacz posiadających upload 768 kbit/s.

Konfiguracja ta przeznaczona jest dla systemów Windows XP, NT, 2003


1. W Azureusie, w zakładce narzędzia -> konfiguracja -> transfer ustaw:

- 76 kB/s jako globalna maksymalna prędkość wysyłania,
- 0 jako globalna prędkość pobierania,
- 6 jako domyślna maksymalna ilość połączeń wychodzących na torrent,
- 152 jako maksymalna ilość połączeń na torrent,
- 253 jako globalna ilość połączeń.

2.W zakładka kolejkowanie natomiast:

- 2 jako maksymalna liczba torrentów pobieranych jednocześnie,

- 2 jako liczba aktywnych torrentów.

3. W narzędzia -> konfiguracja -> serwer ustaw dowolny port z przedziału 50'000 - 60'000

port 6xxx jest zły, niemoże być port z tego przedziału 6881-6889, są one umieszczane na czarnej liscie i blokowane przez wiele trackerów, których administratorzy chcą uniknąć niskich prędkości wysyłania plików.

4. Należy jeszcze wejść do zakładki "wtyczki"wybrać kreator instalacji, tam zaznaczasz "z listy sourceforge.net" i wybierasz wtyczke "safepeer" chroni przed błędnymi plikami które są potem odrzucane ( są one rozsyłane często przez MPAA i RIAA) dzięki czemu czas pobierania niebędzie wydłużał się. Poprostu nie są pobierane dzięki temu dane z IP znajdujących się na czarnej liście.

Dla up:128kbit/s

Konfiguracja ta przeznaczona jest dla systemów Windows XP, NT, 2003
W przypadku Windows 98 lub Me liczba połączeń globalnych należy ograniczyć do 256

1. W Azureusie, w zakładce narzędzia -> konfiguracja -> transfer ustaw
- 12 kB/s jako globalna maksymalna prędkość wysyłania,
- 0 jako globalna prędkość pobierania,
- 3 jako domyślna maksymalna ilość połączeń wychodzących na torrent,
- 100 jako maksymalna ilość połączeń na torrent,
- 200 jako globalna ilość połączeń.

2. Zakładka kolejkowanie:
- 1 jako maksymalna liczba torrentów pobieranych jednocześnie,
- 2 jako liczba aktywnych torrentów.

3. W narzędzia -> konfiguracja -> serwer ustaw dowolny port z przedziału 50'000 - 60'000 (mój przykład 59550)
port 6xxx jest zły, niemoże być port z tego przedziału 6881-6889, są one umieszczane na czarnej liscie i blokowane przez wiele trackerów, których administratorzy chcą uniknąć niskich prędkości wysyłania plików.

4. Należy jeszcze wejść do zakładki "wtyczki"wybrać kreator instalacji, tam zaznaczasz "z listy sourceforge.net" i wybierasz wtyczke "safepeer" chroni przed błędnymi plikami które są potem odrzucane ( są one rozsyłane często przez MPAA i RIAA) dzięki czemu czas pobierania niebędzie wydłużał się. Poprostu nie są pobierane dzięki temu dane z IP znajdujących się na czarnej liście.

Dla up:64 kbit/s

Konfiguracja ta przeznczona jest dla łacz takich jak Neostrada 128/64kbps, Chello 256kbps/64kbps, coprawda takie łącza zdarzają się już coraz rzadziej, ale i warto dla nich przedstawić konfigurację.

Konfiguracja ta przeznaczona jest dla systemów Windows XP, NT, 2003

W przypadku Windows 98 lub Me liczba połączeń globalnych należy ograniczyć do 256

1. W Azureusie, w zakładce narzędzia -> konfiguracja -> transfer ustaw:

- 6 kB/s jako globalna maksymalna prędkość wysyłania,

- 0 jako globalna prędkość pobierania,

- 3 jako domyślna maksymalna ilość połączeń wychodzących na torrent,

- 150 jako maksymalna ilość połączeń na torrent,

- 200 jako globalna ilość połączeń.

2.W zakładka kolejkowanie natomiast:

- 1 jako maksymalna liczba torrentów pobieranych jednocześnie,

- 1 jako liczba aktywnych torrentów.

3. W narzędzia -> konfiguracja -> serwer ustaw dowolny port z przedziału 50'000 - 60'000

port 6xxx jest zły, niemoże być port z tego przedziału 6881-6889, są one umieszczane na czarnej liscie i blokowane przez wiele trackerów, których administratorzy chcą uniknąć niskich prędkości wysyłania plików.

4. Należy jeszcze wejść do zakładki "wtyczki"wybrać kreator instalacji, tam zaznaczasz "z listy sourceforge.net" i wybierasz wtyczke "safepeer" chroni przed błędnymi plikami które są potem odrzucane ( są one rozsyłane często przez MPAA i RIAA) dzięki czemu czas pobierania niebędzie wydłużał się. Poprostu nie są pobierane dzięki temu dane z IP znajdujących się na czarnej liście.

OPTYMALIZACJA PRĘDKOŚCI POBIERANIA TWOJEGO BitTORRENTA (cz. II)

Bittorrent może być fajnym rozwiązaniem, ale po warunkiem, że będziesz osiągał w nim przyzwoite prędkości pobierania. Nie satysfakcjonuje się twoja obecna prędkość pobierania? Poniższe sugestie mogą pomóc Ci z optymalizować jego działanie.

poniżej drugi poradnik w naszym cyklu optymalizowania BitTorrenta....

2. Konfiguracja Klienta Torrent

Aby zastosować tą poradę na początku powinieneś dowiedzieć się jaki jest twój maksymalny upload i download. Usługodawcy Internetowi podają prędkości w kilobitach/sekundach natomiast w naszych klientach i większości programów wyświetla się je w jednostkach 8 razy mniejszych kilobajtach/sekundę. Ty możesz przetestować swoje prędkości również na tej stronie (zatrzymaj wszystkie aktywne programy wykorzystujace twój transfer).

Uwaga! Jak już wspominaliśmy istnieje różnica pomiędzy kb/s (kilobits/second) i kB/s (kilobytes/second). kB/s są 8 razy większą jednostką od kb/s. W tym turtorialu używamy kB/s (jak większość klientów). oznacza to tym samym że będziesz zapewne musiał przeliczyć prędkość podawaną przez twojego operatora na kB/s ( podziel przez 8).

Ustawienia od 1-4 można wprowadziś w opcjach, ustawieniach czy preferencjach lub innych zakładkach tego typu w większośći klientów BitTorrent.

1. Maksymalna prędkość uploadu (Maximum upload speed)

Jest to najprawdopodobniej najważniejsze ustawienie . Twoje połączenie jest jak rurociąg, gdy używasz maksymalnej prędkości uploadu, na twoim łączu nie ma wystarczajacej przestrzeni dla downloadu i tym samym nie może być on na dobrym poziomie. Więc ty musisz nieco ograniczyć swój upload, tak aby nie stanowił on maksimum twojego łącza.

Użyj poniższej formuły dla wyliczenia twojej prędkości uploadu …

80% twojej maksymalnej prędkości wysyłania

wiec jeżeli twoja maksymalna prędkość uploadu wynosi 40 kB/s, powineneś ustawić upload w swoim programie na poziomie 32kB/s

Pamiętaj jednak o tym aby seedować, to jest ważne dla dobrego funkcjonowania całej sieci!

2. Maksymalna prędkość downloadu (Maximum download speed)

Chociaż ustawienie twojej maksymalnej prędkości downloadu wydaje się być kuszące, w rzeczywistości sprawi to tylko nadmierne obciążenie twojego łącza. Jeżeli chcesz mieć ciągle dostęp do przeglądania internety, korzystania z komunikatorów,itp. Ustaw download w kliencie na poziomie:

95% twojej maksymalnej prędkości pobierania

wiec jeżeli twoja maksymalna prędkość downloadu wynosi 400 kB/s, powineneś ustawić download w swoim programie na poziomie 380kB/s

3. Maksymalna liczba peerów na jednego torrenta
(Maximum connected peers per torrent)

Experymentowaliśmy nieco z ustawieniami maksymalnej liczby peerów na jednego torrenta i doszliśmy do następującej konkluzji: że zarówno wysoka jak i niska liczba peerów wpływa niekorzystnie na prędkość pobierania plików przez torrent. Poniżej prezentujemy najlepsze ustawienia według nas:

prędkość uploadu * 1.3

więc jeśli ty masz prędkość uploadu na poziomie 40 kB/s, optymalną ilością peerów przypadających na jednego torrenta jest według nas

40 * 1.3 = 52

4. Maksymalna ilość slotów dla wysyłania (Maximum upload slots)

1 + (upload speed / 6)

więc jeśli twoja maksymalna prędkość wysyłania wynosi 30 kB/s, optymalnymi wielkością według nas będzie tutaj

1 + (30 / 6) = 6