O sieci BitTorrent

Czym jest BitTorrent?

Jest to protokół wymiany i dystrybucji plików przez internet, którego celem jest odciążenie łączy serwera udostępniającego pliki. Jego najwiekszą zaletą w prorównaniu do protokołu HTTP, jest podział pasma pomiędzy osoby, które w tym samym czasie pobierają dany plik. Oznacza to, że użytkownik w czasie pobierania wysyła fragmenty pliku innym użytkownikom. System jest zintegrowany ze stroną WWW serwera a sam proces pobierania od strony użytkownika jest zbliżony do transmisji pliku za pośrednictwem protokołu HTTP. Od strony serwera system składa się z udostępnionych publicznie metaplików o rozszerzeniu .torrent, trackera oraz programu wysyłającego pliki. Protokół i oprogramowanie zostało stworzone przez amerykańskiego programistę Brama Cohena w 2002 roku i w tym samym roku zaprezentowane na zlocie programistów o nazwie CodeCon w San Francisco. Macierzysty program do wymiany danych w tej sieci został napisany w języku Python i również nosi nazwę BitTorrent.

BitTorrent umożliwia wielu osobom ściąganie tego samego pliku bez ograniczania pasma serwera udostępniającego plik, ponieważ w tym samym czasie nawiązana zostaje komunikacja pomiędzy użytkownikami i wymiana fragmentów pliku pomiędzy nimi. Wysyłając fragmenty pobieranego aktualnie pliku do innych użytkowników, tworzymy z nimi sieć opartą na zasadach P2P. W ten sposób prędkość ściągania danych każdego użytkownika jest sumą predkości wysyłania innych. Procedura rozpoczyna się od pobrania ze strony WWW metapliku o rozszerzeniu .torrent zawierającego, między innymi, informacje o zawartości, adresie trackera i sumach kontrolnych poszczególnych plików przesyłanych przez sieć. Następnie, klient sieci łączy się z trackerem otrzymując od niego informacje o pozostałych użytkownikach oraz periodycznie utrzymuje z nim kontakt w celu aktualizacji. Od tej chwili zaczyna się już właściwy proces pobierania pliku.