Porty z jakich korzysta BitTorrent

Wcześniejsze wersje do wersji 3.2 jako standartowych ustawień używały portów z zakresu od 6881 do 6889. W wersji 3.2 i późniejszych zakres portów został rozszerzony do przedziału od 6881 do 6999. (Tam są wszystkie porty TCP, BitTorrent jednak nie używa UDP). Klient na początku zaczyna od najniższych portów i następnie próbuje wyższe porty aż do momentu w którym znajdzie taki za pomocą którego będzie mógł się połączyć z siecią P2P. Oznacza to że najpierw klient próbuje połączyć się za pośrednictwem portu 6881 następnie 6882, etc.
Zatem, potrzebujesz tylko otworzyć tak duzo portów, aby możliwe było nawiązanie połączenia przez twojego klienta z siecią BitTorrent. Dla większości osób wystarczy otworzyć porty z zakresu 6881-6889.

Porty z jakich nasz klient BitTorrenta kożysta jest zazwyczaj konfigurowalny, w ustawieniach programu. Często możemy wybrać zakres portów czyli port minimalny i maxymalny.

Trackery działajace w sieci BitTorrent wymagają zazwyczaj połączenia z siecią za pośrednictwem portu 6969, dlatego klient musi mieć zazwyczaj otwarty dostęp do tego portu. niektóre trackery wykorzystują inne porty....

JAK WSPÓŁDZIAŁAJĄ ONE Z FIREWALL I NAT?


BitTorrent będzie zazwyczaj dobrze współpracował z NATem (network address translation), kiedy łączy sie za pośrednictwem otwartych portów. Takie warunki głównie spełniane są w sytuacji łączy się z siecią i innymi komputerami przez Publiczne IP, najczęściej wykorzystywany w przypadku: domowych sieci oraz połączeń xDSL.

Jednak, lepszą prędkość i rezultaty osiągniesz równie jeżeli będziesz miał większą ilośc połączeń przychodzących. Taką sytuację możesz osiągnąć stosując "port forwarding". Na przykład gdy posiadasz połączenie kablowe albo DSL oraz jednocześnie router/switch/gateway/firewall, aby poprawic swoje rezultaty w pobieraniu z sieci BitTorrent, powinieneś zmienić ustawienia takiego urządzenia które wykorzystujesz do łączenia się z internetem, i forwardować porty z zakresu: 6881-6889.

Zazwyczaj zmiany ustawień router/NAT można dokonać za pomocą specjalnego oprogramowania zainstalowanego w Routherze, które możemy uruchomić za pośrednictwem naszej przeglądarki internetowej. Najczęściej w tym celu musimy przejść pod adres http://192.168.1.1 lub http://192.168.0.1. W celu przeprowadzenia powyższych zmian radzimy zapoznać sie z instrukcja obsługi naszego urządzenia.

Oprócz NAT, problemy z działaniem sieci BitTorrent może wywołać również firewall, który moze odrzucać próbę nawiazania połączenia klienta z siecią BitTorrent za pośrednictwem powyższych portów. Poniżej prezentujemy kilka rad otwierania portów blokowanych przez Firewall w różnych systemach.

Windows XP firewall:

Jeśli na komputerze lokalnym lub komputerze pełniącym funkcję bramy używana jest zapora ICF, do właściwego działania programów wymagane może być ręczne otwarcie portów. Użycie tej procedury może okazać się niezbędne, jeśli na komputerze z włączoną zaporą ICF uruchomiona jest usługa, którą chcesz udostępnić innym użytkownikom sieci Internet.

 1. Otwórz "Połączenia Sieciowe" (Start>Panel Sterowania>Połączenia sieciowe i internetowe>Połączenia sieciowe)
 2. Kliknij na twoje aktywne połączenie sieciowe i wybierz "Właściwości", nastęnie wybierz zakładkę "Zaawansowane"
 3. W tej zakładce znajdziesz wszystkie konieczne opcje do otworzenia portów blokowanych przez firewall znajdujący się w systemie Windows.
 4. Następnie kliknij przycisk Ustawienia. UWAGA: Jeśli przycisk Ustawienia jest niedostępny, zapora ICF dla tego połączenia nie jest włączona i żadne porty nie muszą być otwierane (wszystkie są już otwarte).
 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć nowy port.
 6. Wpisz przyjazną nazwę w polu Opis, na przykład Udostępnianie plików : Port 445.
 7. Wpisz adres 127.0.0.1 w polu Nazwa lub adres IP komputera obsługującego tę usługę w sieci. UWAGA: Można wprowadzić adres IP komputera wewnętrznego, jednak w większości przypadków wykorzystuje się adres 127.0.0.1.
 8. Wpisz numer portu w polach Port zewnętrzny i Port wewnętrzny; w większości przypadków jest to ten sam numer.
 9. Kliknij opcję TCP lub UDP, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Powtórz tę procedurę dla wszystkich portów, które mają być otwarte.

Jeśli posiadasz inne systemy zabezpieczające, inne zapory np. Zone Alarm, Norton Firewall, McAfee Firewall, BlackICE Defender musisz odblokować w ich ustawieniach dostęp do portów 688x i możliwości ich wykorzystania przez wskazanego przez Ciebie klienta.

Otwieranie portów pod Mac OS X firewall, przebiega następująco:

 1. Otwórz System Preferences.
 2. Kliknij Sharing.
 3. Wybierz zakładkę Firewall.
 4. Kliknij przycisk New....
 5. Kliknij na wyskakujące okienko, i wybierz Other....
 6. W Port Number, Range, oraz w polu Series, wprowadź 6881-6999.
 7. W polu Name, wprowadź BitTorrent (or any other identifying string.)
 8. Click OK.

Pod systemem Linux:

Aby odblokować porty pod linuxem musimy skorzystać z poniższego polecenia:

---- start shellscript ----
#!/bin/bash
#bittracker portforwarding
BTFORWARDADDR=192.168.1.3
BTPORTS="6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899"
for pt in $BTPORTS; do
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport $pt -j DNAT --to-destination $BTFORWARDADDR:$pt
/sbin/iptables -A FORWARD -s $BTFORWARDADDR -p tcp --dport $pt -j ACCEPT
done

---- end shellscript ----