BitTorrent pod Linux'em

INSTALACJA AZUREUSA POD LINUXEM

1. Instalacja JAVY


Aby Azureus działał pod systemem linux wymagane jest uprzednie zainstalowanie najnowszego pakietu javy. Pobieramy paczkę w postaci pakietu *bin i zapisujemy na dysku. Znajdziemy ją tutaj: POBIERZ NAJNOWSZA JAVE DLA LINUXA
Po zakończeniu pobierania, uruchamiamy KONSOLE, logujemy się jako administrator: root .

a) tworzymy katalog /usr/java
mkdir /usr/java

b) kopiujemy do niego ściągnięty plik
cp j2re-1_5_0_06-linux-i586.bin /usr/java

c) przechodzimy do katalogu /usr/java i dokonujemy rozpakowania archiwum z javą
cd /usr/java
sh ./j2re-1_5_0_06-linux-i586.bin


d) Postępujemy zgodnie z poleceniami akceptujemy licencję, następnie najnowsza Java zostanie wypakowana, pojawi się napsi potwierdzajacy zakończenie czynnośći.

e) Powstał katalog o nazwie j2re1.5.0_06 - powstał katalog, Java jest zainstalowana możemy z niej korzystać w systemie.

2. Instalacja Azureusa

a) Pobieramy Azureusa z działu Download na naszej stronie najnowszą wersję POBIERZ AZUREUSA DLA LINUXA

b) Po zapisaniu na syku programu, przystępujemy do instalacji czyli wypakowania do powszechnie dostępnego miejsca w systemie programu, np. może to być /opt lub /usr/local

c) Kopiujemy do wybranego katalogu program i go rozpakowujemy:
cp Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2 /opt
cd /opt
tar -xjf Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2

d) Uruchamiamy program wykonalny cd azureus
./azureus

Do instalacji pod systemem Mandrake, Fedora, SuSE ( również inne) możemy wykorzystać RPM'y, ich instalacja jest znacznie prostrza dla laika. RPM pod różne systemy Linux w dziale Download.

3. Dodatkowa konfiguracja ( Wymagana)

Po uruchomieniu programu poleceniem /opt/azureus/azureus jest duże prawdopodobieństwo że ujrzymy komunikat o błędzie. Jest to związane z błędnie podaną ścieżką do katalogu z javą. Nasza java jest wersją najnowszą i będzie się ścieżka różnić od tej która znajduje się w skrypcie. Aby wskazać poprawne nazwy katalogów z javą poddajemy edycji plik wykonywalny azureus.

mcedit /opt/azureus/azureus

Podajemy w programie pełną ścieżkę do katalogu w którym znajduje się java:

Wycinek skryptu który poddajemy edycji:


###### CONFIGURE #######
JAVA_PROGRAM_DIR=”/usr/java/j2re1.5.0_06/bin/”
# use full path ....

(tu znajduje się przykładowa ścieżka do programu java)

Następny wpis to wskazanie programowi katalogu z javą:
Szukamy takiego ciągu i wpisujemy ścieżkę do naszego katalogu z javą:


look_for_java()
{
JAVADIR=/usr/java/j2re1.5.0_06/
IFS=$'n'

A tak to wygląda w całości:


#!/bin/bash

######## CONFIGURE ########
JAVA_PROGRAM_DIR="/usr/java/j2re1.5.0_06/bin/"

# use full path to java bin dir, ex. "/usr/java/j2sdk1.5.0/bin/"
###########################


MSG0="Loading Azureus:"
MSG1="Starting Azureus..."
MSG2="Java exec found in "
MSG3="OOPS, your java version is too old "
MSG4="You need to upgrade to JRE 1.5.x or newer from http://java.sun.com"
MSG5="Suitable java version found "
MSG6="Configuring environment..."
MSG7="OOPS, you don't seem to have a valid JRE "
MSG8="OOPS, unable to locate java exec in "
MSG9=" hierarchy"
MSG10="Java exec not found in PATH, starting auto-search..."
MSG11="Java exec found in PATH. Verifying..."

look_for_java()
{
JAVADIR=/usr/java/j2re1.5.0_06/
IFS=$'n'
potential_java_dirs=(`ls -1 "$JAVADIR" | sort | tac`)
IFS=
for D in
"${potential_java_dirs[@]}"; do
if [[ -d "$JAVADIR/$D"
&& -x "$JAVADIR/$D/bin/java" ]]; then
JAVA_PROGRAM_DIR="$JAVADIR/$D/bin/"
echo $MSG2 $JAVA_PROGRAM_DIR
if check_version ; then
return 0
else
return 1
fi
fi
done
echo $MSG8 "${JAVADIR}/"
$MSG9 ; echo $MSG4
return 1
}

.......... w dalszej części plik nie jest edytowany.

Zapisujemy zmiany i możemy uruchomić ponownie program.
Po uruchomieniu powinniśmy zobaczyć okno programu oraz okno z zaproszeniem do wykonania konfiguracji programu. Jednak aby każdorazowo nie wpisywać całej ścieżki do programu polecam zrobić sobie małe dowiązanie symboliczne i umieścić link w katalogu /usr/loca/bin, lub /usr/bin. Wykonujemy to wydając jedno polecenie:
ln -s /opt/azureus-gtk/azureus /usr/local/bin/azureus