Witaj gościu!
Zarejestruj się lub zaloguj.

OPTYMALIZACJA PRĘDKOŚCI POBIERANIA TWOJEGO BitTORRENTA (cz. II)

Bittorrent może być fajnym rozwiązaniem, ale po warunkiem, że będziesz osiągał w nim przyzwoite prędkości pobierania. Nie satysfakcjonuje się twoja obecna prędkość pobierania? Poniższe sugestie mogą pomóc Ci z optymalizować jego działanie.

poniżej drugi poradnik w naszym cyklu optymalizowania BitTorrenta....

2. Konfiguracja Klienta Torrent

Aby zastosować tą poradę na początku powinieneś dowiedzieć się jaki jest twój maksymalny upload i download. Usługodawcy Internetowi podają prędkości w kilobitach/sekundach natomiast w naszych klientach i większości programów wyświetla się je w jednostkach 8 razy mniejszych kilobajtach/sekundę. Ty możesz przetestować swoje prędkości również na tej stronie (zatrzymaj wszystkie aktywne programy wykorzystujace twój transfer).

Uwaga! Jak już wspominaliśmy istnieje różnica pomiędzy kb/s (kilobits/second) i kB/s (kilobytes/second). kB/s są 8 razy większą jednostką od kb/s. W tym turtorialu używamy kB/s (jak większość klientów). oznacza to tym samym że będziesz zapewne musiał przeliczyć prędkość podawaną przez twojego operatora na kB/s ( podziel przez 8).

Ustawienia od 1-4 można wprowadziś w opcjach, ustawieniach czy preferencjach lub innych zakładkach tego typu w większośći klientów BitTorrent.

1. Maksymalna prędkość uploadu (Maximum upload speed)

Jest to najprawdopodobniej najważniejsze ustawienie . Twoje połączenie jest jak rurociąg, gdy używasz maksymalnej prędkości uploadu, na twoim łączu nie ma wystarczajacej przestrzeni dla downloadu i tym samym nie może być on na dobrym poziomie. Więc ty musisz nieco ograniczyć swój upload, tak aby nie stanowił on maksimum twojego łącza.

Użyj poniższej formuły dla wyliczenia twojej prędkości uploadu …

80% twojej maksymalnej prędkości wysyłania

wiec jeżeli twoja maksymalna prędkość uploadu wynosi 40 kB/s, powineneś ustawić upload w swoim programie na poziomie 32kB/s

Pamiętaj jednak o tym aby seedować, to jest ważne dla dobrego funkcjonowania całej sieci!

2. Maksymalna prędkość downloadu (Maximum download speed)

Chociaż ustawienie twojej maksymalnej prędkości downloadu wydaje się być kuszące, w rzeczywistości sprawi to tylko nadmierne obciążenie twojego łącza. Jeżeli chcesz mieć ciągle dostęp do przeglądania internety, korzystania z komunikatorów,itp. Ustaw download w kliencie na poziomie:

95% twojej maksymalnej prędkości pobierania

wiec jeżeli twoja maksymalna prędkość downloadu wynosi 400 kB/s, powineneś ustawić download w swoim programie na poziomie 380kB/s

3. Maksymalna liczba peerów na jednego torrenta

(Maximum connected peers per torrent)

Experymentowaliśmy nieco z ustawieniami maksymalnej liczby peerów na jednego torrenta i doszliśmy do następującej konkluzji: że zarówno wysoka jak i niska liczba peerów wpływa niekorzystnie na prędkość pobierania plików przez torrent. Poniżej prezentujemy najlepsze ustawienia według nas:

prędkość uploadu * 1.3

więc jeśli ty masz prędkość uploadu na poziomie 40 kB/s, optymalną ilością peerów przypadających na jednego torrenta jest według nas

40 * 1.3 = 52

4. Maksymalna ilość slotów dla wysyłania (Maximum upload slots)

1 + (upload speed / 6)

więc jeśli twoja maksymalna prędkość wysyłania wynosi 30 kB/s, optymalnymi wielkością według nas będzie tutaj

1 + (30 / 6) = 6