Witaj gościu!
Zarejestruj się lub zaloguj.

BitTorrentowy zoptymalizowany MicroProcesor ogłoszony...

BitTorrent kontynuuje dalszy rozwój poza komputerami. Dzisiaj, Taiwańska firma IAdea ogłosiła, że BitTorrentowy zoptymalizowany microprocesor będzie dostępny już za niedługo. Taki patent ułatwi wspieranie BitTorrenta u klientów innych elektronicznych urządzeń niż tylko komputery.

Microprocesor będzie umożliwiał firmą produkującym hardware stworzyć urządzenia które będą bezpośrednio pobierały pliki .torrent, i odtwarzały pliki pobrane za pośrednictwem BitTorrenta. To jest jeden z powaznych kroków w przyszłość ku upowszechnieniu BitTorrenta, i zastosowania go na urządzeniach innych niż komputery PC.

John Wang, CEO w IAdea Corporation i developer nowego procesora powiedział w odpowiedzi, “Ta nowo obsługiwana architektura jest niesamowicie zminiaturyzowana, umożliała będzie doręczanie w szybszy sposób danych do większej ilości userów, przy opłatach stanowiących niewielki ułamek obecnych kosztów ponoszonych za utrzymanie serwera. Zauważamy, że powstają nowe trendy w Internecie takie jak ‘Web 3.0′, gdzie każdy odbiorca staje się częścią uniwersalnej zawartości internetu i jego współtwórcą. Nasz nowy procesor odgrywa nową rolę w stworzeniu BitTorrenta dostępnym dla powszechnego i ekonomicznego użytku. Nie powinieneś być zdziwniony jeżeli zetkniesz się z naszą technologią w twojim samochodzie czy telefonie komórkowym.”

Procesor będzie dostępny dla firm produkujących hardware w ciągu najbliższych dwuch miesięcy jako produkt dla bezprzewodowych routherów, NAS,telefonów komórkowych i odtwarzaczy DVD. W Pażdzierniku, BitTorrent Inc ogłosiło porozumienie z Asustek Computers, Planex Communication i QNAP Systems w celu budowy BitTorrent kompatabilnych routherów i innych urządzeń.

IN ENGLISH:

BitTorrent continues to expand beyond the computer. Today, the Taiwanese company IAdea announced that BitTorrent optimized microprocessors will become available soon. This makes it relatively easy to add BitTorrent support to other consumer electronics devices.

The microprocessor will enable hardware manufacturers to create devices that directly download .torrent files, and play files that are downloaded over BitTorrent. This is one step further in simplifying BitTorrent, and incorporating it in non-PC hardware.

John Wang, CEO of IAdea Corporation and developer of the new chip said in a response, “This new service architecture is infinitely scalable, delivers faster as more users join, and can be built at a fraction of the cost of a traditional server farm. We see this trend emerging as ‘Web 3.0′ where each consumer becomes part of a universal content storage and delivery system. Our new chip plays part in the new paradigm by making BitTorrent available efficiently and economically. You should not be surprised if you find your next car or cellphone enabled with our technology.”

The processors will be available to hardware manufacturers within a couple of months to embed in existing products such as wireless routers, NAS, mobile phones and DVD players. Last October, BitTorrent Inc announced deals with Asustek Computers, Planex Communication and QNAP Systems to build BitTorrent compatible routers and other devices.

źródło: torrentfreak.com
tłumaczenie: torrent.crib.pl/files/torrent