Witaj gościu!
Zarejestruj się lub zaloguj.

Bum ruchu w sieci P2P, BitTorrent dominującym protokołem!

Najnowsze studia prowadzone w różnych krajach nad użyciem aplikacji do wymiany plików w sieci pokazują, że średnio od 49 do 83 procent całego ruchu w Internecie stanowi ruch związany z siecią P2P. Udział ruchu P2P w Internecie osiąga swoje apogeum szczególnie nocami, kiedy to stanowi nawet 95% całego ruchu w sieci. Co ciekawe, ze studiów tych wynika również, że ponad 20% ruchu w sieci BitTorrent jest ruchem szyfrowanym.
Ipoque, niemiecka firma zajmująca się badaniem i zarządzaniem bandwidth'u na rzecz różnych Uniwersytetów i Usługodawców Internetowych (ISP) wykonała te statystyki na podstawie danych zebranych na przełomie Sierpnia i Września bieżącego roku. Ogólnie do analizy wzięto ponad 3 Petabytes (3 million Gigabytes) ruchu w sieci, generowanego przez ponad milion użytkowników.

Ciekawym odkryciem jest fakt, że największy udział użycia sieci P2P w ogólnym ruchu w Internecie występuje na terenie krajów Europy Wschodniej (83%). drugie miejsce zajmują Niemcy z 69% a trzecie kraje Europy Południowej z 64% udziałem sieci P2P.

Natomiast poniższy graf przedstawia wykorzystanie poszczególnych protokołów P2P w zależności od lokalizacji podanych na powyższym wykresie. Jak możemy łatwo zauważyć istnieje spore zróżnicowanie w użyciu poszczególnych protokołów w zależności od regionów. Przykładowo w krajach Europy Wschodniej istnieje relatywnie duże wykorzystanie protokołu DirectConnect - na poziomie prawie 30% podczas gdy w innych regionach jego znaczenie jest znikome.

Gdy połączymy ze sobą informacje zawarte w 1 i 2 grafie okaże się, że sieć BitTorrent generuje największe zużycie bandwidth'u w krajach Europy Wschodniej. Wynosi ono tam aż 55%.

Ipoque zebrało także informacje na temat jaki procent wykorzystania ruchu w sieci P2P jest szyfrowany. Z poniższego wykresu prezentującego takie zestawienie wynika, że średnio 20% wszystkich użytkowników sieci BitTorrent używa szyfrowania.