Witaj gościu!
Zarejestruj się lub zaloguj.

Polska Partia Piratów - Jak zmniejszyć piractwo?

Niedawno na stronie polskiej parti piratów pojawiła się zaskakująca informacja, za tytułowana Jak zmniejszyć Piractwo? W dalszej części newsa przedstawiamy treść tej informacji, i cele jakie wyznacza sobie Partia Piratów na ten 2007 rok.
Głównymi celami Parti Piratów w 2007 roku mają być:

1. Jak najszybciej dokończyć statut i zebrać podpisy (te są już praktycznie zebrane) i zarejestrować Partię. (cel osiągalny w ciągu 3 miesięcy)

2. Pierwszy zjazd, wybranie władz, stworzenie regulaminu czyli ogólnie tworzenie struktur PP na poziomie kraju i województw. (wstępnie październik 2007)

3. Materiały - aktualnie tworzony jest zbiór FAQ dotyczących obowiązującego Prawa w Polsce oraz Programu Partii (ten jak wiadomo jest dość obszerny i wymaga streszczenia w postaci FAQ) oraz liczne tłumaczenia materiałów (głównie z angielskiego). (prace na ukończeniu)

4. Kontynuowanie pomocy prawnej w dotychczasowym zakresie.

5. Przygotować się do stworzenia organizacji, która zajęła by się tym czym nie może się zająć partia polityczna, czyli np. edukacja (odczyty, seminaria itp.), szerzenie Otwartych Standardów informatycznych i innych (dyskusja na ten temat powinna odbyć się na pierwszym zjeździe).

Ponadto według Polsiej Parti Piratów zmniejszenie Piractwa jest możliwe przez następujące zabiegi:

Partia Piratów w trosce o rozwój Polskiej kultury oraz o stosunek Polaków do prawa proponuje następujące zmiany w prawach dot. "własności intelektualnej", które spowodują zniwelowanie różnicy, która oddziela aktualny kształt legislacji od społecznie akceptowalnych zachowań i tych które przyczyniają się do rozwoju kultury oraz spowoduje zmniejszenie prawdziwego piractwa (rozumianego jako sprzedaż dzieł objętych prawami własności intelektualnej bez zgody twórcy):

Poszerzenie prawa do dozwolonego użytku na model Kanadyjski lub Włoski (czyli udostępnianie też legalne).

Skutkiem będzie:
- Wzrost przychodów Artystów (z koncertów itd). wynika to z tego, że dzielenie się dobrami kultury jest przyczynkiem wzrostu ich wartości więc nie ma potrzeby zawężania kręgu osób z którymi obywatele mogą się dzielić tymi dobrami (do kręgu osób pozostających w związku towarzyskim) gdy to powoduje relatywny spadek ich wartości.
- Kompromisem może być wprowadzenie płatnych (niski abonament) sieci P2P służących do wymiany materiałów objętych prawami autorskimi (oczywiście udostępnianie wtedy musi jasno zostać określone jako całkowicie legalne), dochód traktować jak opłaty kompensacyjne dla artystów.

Zmiana prawa tak aby artysta zawsze pozostawał twórcą i rozpożyczaną praw do swoich dzieł (jeśli chodzi o sprzedaż, rozpowszechnianie itd), oraz umożliwienie artyście zmian licencji na których wydał swoje utwory:

Skutkiem będzie:
-Artyści mieliby możliwość, bez pośredników, dotrzeć do swoich odbiorców i dyktować ceny za swoje dzieła.
-Wielu z nich mogłoby zmienić licencję na swoje utwory tak aby wykorzystanie nie komercyjne i dzielenie się było dozwolone (przykład: serwis Jamendo : Open your ears gdzie artysta udostępnia muzykę za darmo, mimo to zarabia z wyświetlanych na stronie reklam).

Zablokować jakiekolwiek możliwości wprowadzenia praw ograniczających korzystanie z cyfrowych technologii przez konsumentów (technologie DRM i "Trusted Computing").

Skutkiem będzie:
- Wprowadzenie DRM i TC spowoduje jeszcze większy wzrost "piractwa" gdyż nawet jeśli legalnie zakupimy w sklepie muzykę lub film to prawo możemy złamać, gdy użyjemy do odtwarzania ich urządzenia lub oprogramowania którego sobie nie zażyczy producent. Aktualnie mamy do tego prawo i trzeba zrobić wszystko abyśmy nie podzieli losów Francji i USA które takie prawo już wprowadziły oczywiście ze zgubnymi skutkami (wzrost piractwa, drenaż kieszeni obywateli, wzrosty cen sprzętu komputerowego i odtwarzaczy DVD itd.).
- Jeśli DRM pojawi się w Polsce śmiało będzie to można nazwać "cyfrową Targowicą", czyli prawnym uzależnieniem polskich konsumentów, producentów sprzętu RTV, producentów oprogramowania i sprzętu komputerowego od wielkich korporacji z za oceanu.

Jak najszybsze wprowadzenie otwartych standardów (czyli takich, które posiadają normę ISO) wymiany danych cyfrowych między obywatelem a urzędami oraz promocja otwartego oprogramowania do ich czytania i przetwarzania.

Skutkiem będzie:
- pokazanie szerokiemu gronu społeczeństwa, że istnieją otwarte rozwiązania do których dostęp ma każdy bez żadnych dodatkowych kosztów a z tego wyniknie zmniejszenie procederu kopiowania oprogramowania w celach użytkowych.
- będzie to wstęp do wdrożenia otwartych standardów WEWNĄTRZ administracji co jest krokiem w stronę NEUTRALNOŚCI technologicznej państwa.

więcej informacji na stronie Polskiej Parti Piratów
http://www.partiapiratow.org.pl