Witaj gościu!
Zarejestruj się lub zaloguj.

TPB: MPAA wyzwane od “rabid, obsessed lunatics”

W ostatnim wywiadzie z Brytyjskim Sunday Times, Gottfrid Svartholm, jeden z współzałożycieli The Pirate Bay wyzwał MPAA od “rabid, obsessed lunatics.”
Artykuł w Sunday Times za tytuowany “Yo ho ho – buccanerds give studios a broadside” jest w całości poświęcony The Pirate Bay, jego założycielą, o jego problemach i początkach. Jeżli zastanawiasz się jak to wszystko się zaczeło, to dowiesz się że dwaj współzałożyciele najpierw spotkali się w 2001 roku w HAL (Hackers at Large) na konferencji w Holandii.

Svartholm opowiada o tym jak The Pirate Bay, i inne strony BitTorrent stały się popularne i podaje jasną tego przyczynę “cywilne nieposłuszeństwo przeciwko obecnym prawą autorkim, na ogromną skalę.”

Ale prawdziwym celem wywiadu jest pokazanie swojej opini o strachu wydawców, wynikającego z powodu braku wiedzy o BitTorrencie i wymianie plików, oraz jak ich wiadomości są wykradane. On powiedział, “Nie którzy wydawcy są przestraszeni, i nawet jeżeli są oni źli mogę to zrozumieć. Nie którzy jednak, jak MPAA mogą być opisani dokładnie jak: rabid, obsessed lunatics.”

Rabid, obsessed lunatics? Nie jestem pewny czy większość ludzi zgodzi się z tym. Klilka lat temu, MPAA miało samodzielnie zrobiony jeden z najbardziej wygórowanych systemów by zapobiegać kradzieży ich filmów. Oni pozywali firmy które przetwarzały legalnie kupione filmy DVD na iPods, Stalked Svartholm, i zabronili Amerykanom zapraszać więcej niż określoną liczbę ludzi na wspólne oglądanie filmów na dużym 29" TV z kinem domowym. O zaczekaj, to przecież niemiało miesjca. Co najgorsze jeżeli oni zrobią kiedykolwiek coś takiego to, może nie zaskoczyć nikogo! Przecież i nie z takich paranoicznych pomysłów słynie MPAA.

IN ENGLISH:

In a recent interview with the UK’s Sunday Times, Gottfrid Svartholm, one of the co-founders of The Pirate Bay calls the MPAA a bunch of “rabid, obsessed lunatics.”

The Sunday Times article titled “Yo ho ho – buccanerds give studios a broadside” is all about The Pirate Bay, its founders, the problems it’s faced and how it all started. If you’re wondering how it did, the two co-founders first met in 2001 at the HAL (Hackers at Large) conference in the Netherlands. The rest is a Wikipedia entry (as opposed to the long-outmoded history).

Svartholm talks about how The Pirate Bay, and other BitTorrent sites’ popularity is a clear indication of “civil disobedience against the current copyright legislation, on a huge scale.”

But the real highlight of the interview is his opinion on how publishers are afraid, due to lack of knowledge about BitTorrent and filesharing, of how their content is being stolen. He says, “Some publishers are afraid — out of ignorance — but even though they are wrong I can respect that. Some, however, like the MPAA can most accurately be described as rabid, obsessed lunatics.”

Rabid, obsessed lunatics? I’m not sure too many people would disagree. In the past few years, the MPAA have single-handedly done some of the most outrageous things to prevent their movies from being “stolen”. They’ve sued a company for pre-loading legally purchased movie DVDs onto iPods, Stalked Svartholm, bred anti-piracy, DVD-sniffing dogs and banned Americans from inviting more than a certain number of people over to watch movies on a larger-than-29″ screen Home Theatre system. Oh wait, that last one didn’t happen. What’s really sad is that if they did actually do something like that, it wouldn’t surprise anyone!