Witaj gościu!
Zarejestruj się lub zaloguj.

BitTorrent pod Linux'em

INSTALACJA AZUREUSA POD LINUXEM

1. Instalacja JAVY


Aby Azureus działał pod systemem linux wymagane jest uprzednie zainstalowanie najnowszego pakietu javy. Pobieramy paczkę w postaci pakietu *bin i zapisujemy na dysku. Znajdziemy ją tutaj: POBIERZ NAJNOWSZA JAVE DLA LINUXA
Po zakończeniu pobierania, uruchamiamy KONSOLE, logujemy się jako administrator: root .

a) tworzymy katalog /usr/java
mkdir /usr/java

b) kopiujemy do niego ściągnięty plik
cp j2re-1_5_0_06-linux-i586.bin /usr/java

c) przechodzimy do katalogu /usr/java i dokonujemy rozpakowania archiwum z javą
cd /usr/java
sh ./j2re-1_5_0_06-linux-i586.bin


d) Postępujemy zgodnie z poleceniami akceptujemy licencję, następnie najnowsza Java zostanie wypakowana, pojawi się napsi potwierdzajacy zakończenie czynnośći.

e) Powstał katalog o nazwie j2re1.5.0_06 - powstał katalog, Java jest zainstalowana możemy z niej korzystać w systemie.

2. Instalacja Azureusa

a) Pobieramy Azureusa z działu Download na naszej stronie najnowszą wersję POBIERZ AZUREUSA DLA LINUXA

b) Po zapisaniu na syku programu, przystępujemy do instalacji czyli wypakowania do powszechnie dostępnego miejsca w systemie programu, np. może to być /opt lub /usr/local

c) Kopiujemy do wybranego katalogu program i go rozpakowujemy:
cp Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2 /opt
cd /opt
tar -xjf Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2

d) Uruchamiamy program wykonalny cd azureus
./azureus

Do instalacji pod systemem Mandrake, Fedora, SuSE ( również inne) możemy wykorzystać RPM'y, ich instalacja jest znacznie prostrza dla laika. RPM pod różne systemy Linux w dziale Download.

3. Dodatkowa konfiguracja ( Wymagana)

Po uruchomieniu programu poleceniem /opt/azureus/azureus jest duże prawdopodobieństwo że ujrzymy komunikat o błędzie. Jest to związane z błędnie podaną ścieżką do katalogu z javą. Nasza java jest wersją najnowszą i będzie się ścieżka różnić od tej która znajduje się w skrypcie. Aby wskazać poprawne nazwy katalogów z javą poddajemy edycji plik wykonywalny azureus.

mcedit /opt/azureus/azureus

Podajemy w programie pełną ścieżkę do katalogu w którym znajduje się java:

Wycinek skryptu który poddajemy edycji:


###### CONFIGURE #######
JAVA_PROGRAM_DIR=”/usr/java/j2re1.5.0_06/bin/”
# use full path ....

(tu znajduje się przykładowa ścieżka do programu java)

Następny wpis to wskazanie programowi katalogu z javą:
Szukamy takiego ciągu i wpisujemy ścieżkę do naszego katalogu z javą:


look_for_java()
{
JAVADIR=/usr/java/j2re1.5.0_06/
IFS=$'n'

A tak to wygląda w całości:


#!/bin/bash

######## CONFIGURE ########
JAVA_PROGRAM_DIR="/usr/java/j2re1.5.0_06/bin/"

# use full path to java bin dir, ex. "/usr/java/j2sdk1.5.0/bin/"
###########################


MSG0="Loading Azureus:"
MSG1="Starting Azureus..."
MSG2="Java exec found in "
MSG3="OOPS, your java version is too old "
MSG4="You need to upgrade to JRE 1.5.x or newer from http://java.sun.com"
MSG5="Suitable java version found "
MSG6="Configuring environment..."
MSG7="OOPS, you don't seem to have a valid JRE "
MSG8="OOPS, unable to locate java exec in "
MSG9=" hierarchy"
MSG10="Java exec not found in PATH, starting auto-search..."
MSG11="Java exec found in PATH. Verifying..."

look_for_java()
{
JAVADIR=/usr/java/j2re1.5.0_06/
IFS=$'n'
potential_java_dirs=(`ls -1 "$JAVADIR" | sort | tac`)
IFS=
for D in
"${potential_java_dirs[@]}"; do
if [[ -d "$JAVADIR/$D"
&& -x "$JAVADIR/$D/bin/java" ]]; then
JAVA_PROGRAM_DIR="$JAVADIR/$D/bin/"
echo $MSG2 $JAVA_PROGRAM_DIR
if check_version ; then
return 0
else
return 1
fi
fi
done
echo $MSG8 "${JAVADIR}/"
$MSG9 ; echo $MSG4
return 1
}

.......... w dalszej części plik nie jest edytowany.

Zapisujemy zmiany i możemy uruchomić ponownie program.
Po uruchomieniu powinniśmy zobaczyć okno programu oraz okno z zaproszeniem do wykonania konfiguracji programu. Jednak aby każdorazowo nie wpisywać całej ścieżki do programu polecam zrobić sobie małe dowiązanie symboliczne i umieścić link w katalogu /usr/loca/bin, lub /usr/bin. Wykonujemy to wydając jedno polecenie:
ln -s /opt/azureus-gtk/azureus /usr/local/bin/azureus